تعریف ZONE در مناطق مستعد خطر

طبقه بندی مناطق مستعد خطر حاوی گازها :

مطابق استاندارد IEC ۶۰۰۷۹-۱۰    مناطق مستعد خطر به سه Zone تقسیم بندی میشوند :

Zone 0 : محیطی است که در ان امیزه ای از گاز ویا جو قابل انفجار یا به صورت دائمی ویا برای مدت طولانی حضور داشته باشد .

که این مدت را بیش تر از ۱۰۰۰ ساعت در سال را تخمین زده اند .

Zone 1: محیطی است که تحت شرایط عادی ؛ امکان دارد که در ان امیزه ای از گاز و جو قابل انفجار پدید آید.

که این مدت را در حدود  ۱۰۱۰۰۰ ساعت در سال تخمین زده اند.

Zone 2 :محیطی است که در شرایط عادی ؛ مخلوطی از گاز یا هوای قابل انفجار در آن وجود ندارد و یا اگر احتمالا پدید آمد مدت ان کوتاه خواهد بود .

که این  مدت را در حدود  ۱۰-۱ ساعت در سال تخمین زده اند.

با توجه به درجه حفاظت های ذکر شده محصولات ضد انفجار نیز به سه دسته بالا تقسیم بندی می گردد

محصولات ضد انفجار ZONE O  که اغلب در معادن مورد استفاده قرار می گیرند که دارای قیمت بسیار بالا و درجه حفاظت بالایی نیز می باشند

محصولات ضد انفجار ZONE 1 که اغلب در محیط های سرپوشیده قرار می گیرند و نسبت به محصولات ضد انفجار ZONE O دارای قیمت مناسب تری می باشند

محصولات ضد انفجار ZONE 2 که اغلب در محیط های سر باز استفاده می گردند و از لحاظ قیمت و کیفیت پایین ترین درجه را دارا می باشند.

شرکت پارس کنترل وارد کننده و نماینده رسمی محصولات ضد انفجار

جهت مشاهده لیست محصولات ضد انفجار این شرکت لطفا کلیک نمایید

جهت مشاهده سایر مقالات ضد انفجار لطفا کلیک نمایید