تعریف ZONE در مناطق مستعد خطر

طبقه بندی مناطق مستعد خطر حاوی گازها :

مطابق استاندارد IEC ۶۰۰۷۹-۱۰ مناطق مستعد خطر به سه Zone تقسیم بندی می شوند:

Zone 0: محیطی است که در آن امیزه ای از گاز ویا جو قابل انفجار یا به صورت دائمی ویا برای مدت طولانی حضور داشته باشد، که این مدت را بیش تر از ۱۰۰۰ ساعت در سال را تخمین زده اند .

Zone 1: محیطی است که تحت شرایط عادی ؛ امکان دارد که در ان امیزه ای از گاز و جو قابل انفجار پدید آید.

که این مدت را در حدود ۱۰۱۰۰۰ ساعت در سال تخمین زده اند.

Zone 2: محیطی است که در شرایط عادی؛ مخلوطی از گاز یا هوای قابل انفجار در آن وجود ندارد و یا اگر احتمالا پدید آمد مدت ان کوتاه خواهد بود، که این مدت را در حدود ۱۰-۱ ساعت در سال تخمین زده اند.

با توجه به درجه حفاظت های ذکر شده محصولات ضد انفجار نیز به سه دسته بالا تقسیم بندی می گردد

  • محصولات ضد انفجار ZONE O که اغلب در معادن مورد استفاده قرار می گیرند که دارای قیمت بسیار بالا و درجه حفاظت بالایی نیز می باشند.
  • محصولات ضد انفجار ZONE 1 که اغلب در محیط های سرپوشیده قرار می گیرند و نسبت به محصولات ضد انفجار ZONE O دارای قیمت مناسب تری می باشند.
  • محصولات ضد انفجار ZONE 2 که اغلب در محیط های سر باز استفاده می گردند و از لحاظ قیمت و کیفیت پایین ترین درجه را دارا می باشند.

 

بیشتر بخوانید : مناطق خطرناک در محیط های کاری و صنعتی

 


شرکت پارس کنترل وارد کننده و نماینده رسمی تجهیزات ضدانفجار

 

جهت مشاهده سایر مقالات ضد انفجار لطفا کلیک نمایید

تعریف ZONE در مناطق مستعد خطر

محصولات ضد انفجار

طبقه بندی مناطق مستعد خطر حاوی گازها :

مطابق استاندارد IEC ۶۰۰۷۹-۱۰ مناطق مستعد خطر به سه Zone تقسیم بندی می شوند:

Zone 0: محیطی است که در آن امیزه ای از گاز ویا جو قابل انفجار یا به صورت دائمی ویا برای مدت طولانی حضور داشته باشد، که این مدت را بیش تر از ۱۰۰۰ ساعت در سال را تخمین زده اند .

Zone 1: محیطی است که تحت شرایط عادی ؛ امکان دارد که در ان امیزه ای از گاز و جو قابل انفجار پدید آید.

که این مدت را در حدود ۱۰۱۰۰۰ ساعت در سال تخمین زده اند.

Zone 2: محیطی است که در شرایط عادی؛ مخلوطی از گاز یا هوای قابل انفجار در آن وجود ندارد و یا اگر احتمالا پدید آمد مدت ان کوتاه خواهد بود، که این مدت را در حدود ۱۰-۱ ساعت در سال تخمین زده اند.

با توجه به درجه حفاظت های ذکر شده محصولات ضد انفجار نیز به سه دسته بالا تقسیم بندی می گردد

  • محصولات ضد انفجار ZONE O که اغلب در معادن مورد استفاده قرار می گیرند که دارای قیمت بسیار بالا و درجه حفاظت بالایی نیز می باشند.
  • محصولات ضد انفجار ZONE 1 که اغلب در محیط های سرپوشیده قرار می گیرند و نسبت به محصولات ضد انفجار ZONE O دارای قیمت مناسب تری می باشند.
  • محصولات ضد انفجار ZONE 2 که اغلب در محیط های سر باز استفاده می گردند و از لحاظ قیمت و کیفیت پایین ترین درجه را دارا می باشند.

 

بیشتر بخوانید : مناطق خطرناک در محیط های کاری و صنعتی

 


شرکت پارس کنترل وارد کننده و نماینده رسمی تجهیزات ضدانفجار

 

جهت مشاهده سایر مقالات ضد انفجار لطفا کلیک نمایید