شرکت پارس کنترل
تجهیزات ضد انفجار ، ابزار دقیق و برق صنعتی

فهرست دسته بندی محصولات

خازن

فروش انواع خازن سیلندری و کتابی در توان 2.5 الی...