در دبی سنج های التراسونیک ( مافوق صوت ) ، از امواجی که فرکانسی بالاتر از فرکانس قابل شناسایی توسط گوش انسان دارند جهت تعیین دبی سیالات استفاده می شود . دبی سنج های آلتراسونیک به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:

۱ – بر اساس اثر داپلر

۲ – بر اساس زمان عبور

در هر دوی این روش ها امواج فرکانس بالا به درون سیال فرستاده میشوند. بعد از ذریافت سیگنال توسط گیرنده ها و تحلیل ان ، میتوان با تقریب خوبی جریان سیال را بدست اورد . دبی سنج های اثر داپلر معمولا در سیالات دارای ذرات معلق کاربرد دارند ولی انواع مبتنی بر زمان عبور سیالات بدون ذرات معلق استفاده میشوند.

دبی سنج های جدید آلتراسونیک این قابلیت را دارند که بصورت اتوماتیک بین حالت داپلر و زمان رفت و برگشت تغییر حالت دهند و به این وسیله طیف زیادی از انواع سیالات را تحت پوشش قرار دهند . پیشرفت صنایع در ساخت تجهیزات ابزار دقیق ، اندازه گیر های آلتراسونیک را در جایگاهی قرار داده است که میتوان از ان برای انتقال فراورده (custody transfer) استفاده نمود.