ترانسمیتر رادار هدایت شونده  :

در این نوع اندازه گیرهای رادار ، پالس های الکترومغناطیسی به جای انتشار در هوا از طریق یک پراب یا موج بر به درون سیال ارسال می شوند. وقتی که این پالس به سطح سیال برسد وارد محیطی شده که ثابت دی الکتریک آن فرق می کند بنابراین مقداری از موج بازتاب می شود و با کمک مدارات الکترونیکی موجود، زمان انتقال پالس و در نتیجه مسافت طی شده مشخص می شود. همچنین اگر مخزن حاوی دو نوع سیال مختلف باشد این نوع اندازه گیر قابلیت اندازه گیری سطح میانی دو سیال (برای مثال آب و روغن درون مخزن را هم دارا  می باشد. استفاده از این نوع رادار انتخاب مناسبی برای گازهای مایع شده مانند LPG و LNG می باشد.

رادارهای هدایت شونده محدودیتی در کم بودن ارتفاع مخازن ندارند و مشکل وجود موانع فلزی در بدنه مخزن را حل می کنند. همچنین دقت بسیار بالایی را دارا می باشند و نسبت به سنسورهای راداری برای اندازه گیری ذرات ریز جامد و پودرها مناسب تر می باشد.

در مخازنی که سیال آنها دارای اغتشاش زیادی است نسبت به انواع غیر تماسی دقیق تر می باشند. امروزه این نوع از سنسورهای راداری با توجه به اینکه تعمیر و نگه داری کمی نیاز دارند جایگزین خوبی برای انواع ترنسمیتر های جابجایی میباشند.علاوه بر مخازن کوچک قابلیت نصب در مخازنی با ارتفاع ۵۰ متر را نیز دارا میباشند.