گیج سطح ( وزنی ) :

این نوع اندازه گیرها به صورت مستقیم وزن مخزن را اندازه می گیرند. در هنگامی که ماده ای درون مخزن وجود ندارد اندازه گیر، وزن مخزن خالی را نشان می دهد. اختلاف این مقدار با وزن مخزن حاوی سیال، نشان دهنده وزن سیال است که متناسب با ارتفاع سیال می باشد و با داشتن چگالی ماده درون مخزن می توان ارتفاع آن را با دقت به دست آورد. البته از این نوع اندازه گیر بیشتر در مواقعی که اندازه گیری جرم درون مخزن از اهمیت بیشتری برخوردار است استفاده می شود (مانند صنایع غذایی). برخی سازندگان به جای استفاده از لودسل، از سیلندر و پیستون هیدرولیک استفاده می کنند و وزن مخزن را با استفاده از فشار هیدرولیک محاسبه می کنند. با این روش می توان مقداری از مشکلات ناشی از جریان های الکتریکی سرگردان را کاهش داد.

مزایا :

  • مستقیما جرم جسم درون مخزن را اندازه میگیرد.
  • قیمت مناسب.

معایب :

  • ایجاد خطا توسط همزن یا دیگر وسایلی که باعث لرزش مخزن میشود .
  • تعمیر و نگهداری مشکل.
  • وجود جریان های الکتریکی سرگردان در بدنه مخزن ، باعث اختلال در عملکرد لودسل ها میشود.