تجهیزات جانبی 

به انواع تجهیزات جانبی

Manifold :

منیفولد مجموعه ای از چند شیر است که برای ایزوله کردن اندازه گیر از خط استفاده میشود.

Snubber :

در مواقعی که جریان سیال نزدیک پمپ یا کمپرسور باشد برای میرا کردن نوسانات عقربه گیج فشار میتوان از اسنابر یا دمپر ها استفاده نمود که در واقع مانعی برای جریان سیال به حساب می اید.و مانند یک فیلتر پایین گذر عمل میکنند.و باعث میشوند که مقدار فشار با تاخیر به سنسور منتقل گردد.البته طبیعتا استفاده از اسنابر در پروسه هایی که تغییرات فشار سریع دارند مجاز نیست چون موجب کند شدن پاسخ اندازه گیری میشوند.

Liquid – Filled Pressure Gauges :

ساده ترین روش حذف لرزش های عقربه در اندازه گیری های فشار ، که معمولا ناشی از اثرات پمپ ها و … میباشد استفاده از گیج های فشار است که با یک ماده ( گلیسیرین یا روغن ) پر شده اند.

این کار باعث طولانی شدن عمر مفید گیج فشار هم میشود و از نفوذ اب و رطوبت به گیج جلوگیری میکند.

Isolating Diaphragm :

در مواقعی که تماس مستقیم اندازه گیر با سیال باعث ایجاد مشکلاتی شود باید سیال را اندازه گیر ایزوله نمود . دیافراگم ایزوله یک المان واسط بین سیال و اندازه گیر میباشد و با استفاده از دیافراگم خارجی و مایع پر کننده که بین دیافراگم خارجی و اندازه گیر وجود دارد ، فشار سیال را به اندازه گیر منتقل میکند. دو نوع بست دیافراگمی وجود دارد.