ترموول ( THERMOWELL ) :

مهمترین تجهیز جانبی سنسورهای دما ، یک محفظه مستحکم میباشد که سنسور را در برابر انواع شوک های فیزیکی محافظت می کند . و با نام ( THERMOWELL ) شناخته میشود.این تجهیز بایدکاملا هادی دما باشد تا سنسور بتواند دمای محیط مورد نظر را بدون اینکه با کحیظ در تماس باشد اندازه گیری کند.

همچنین امکان تعویض سنسور را بدون نیاز به تخلیه خطوط از مواد فرایندی فراهم میکند.

معمولا برای مقاومت بیشتر و لرزش کمتر در سرعت های بالا نوع مخروطی اولویت بیشتری هنگام انتخاب دارد.ولی نوع مستقیم ارزانترین مدل میباشد و پاسخ کند تری را نسبت به دو مدل دیگر نشان میدهد.سریع ترین پاسخ هم نیز مربوط به مدل پلکانی است.

در حالت ایده ال و برای اندازه گیری دقیق تر دما باید نوک ترموول، نوک مرکز لوله قرار بگیرد . هرچه نوک آن به دیواره لوله نزدیک تر باشد خطا بیشترا است.و ممکن است بخاطر هدایت دیواره فلزی ترموول دمای بیرون از لوله روی دمای نوک ترموول تاثیر بگذارد.

این امر در حالتی که سرعت سیال ناچیز است بیشتر نمایان میشود.با این محاسبه سرانگشتی طول ترمول باید حدود ۱۰ برابر قطر نوک ان برای گاز ها و حدود ۵ برابر قطر نوک ترموول برای مایع در نظر گرفته شود.

با این احتساب ، طول ترمول حدود یک سوم قطر لوله برای مایعات و دو سوم قطر لوله برای گاز ها میباشد.