آویز ضد انفجار CORTEM

چراغ آویز ضد انفجارچراغ آویز ضد انفجار

از توان 70 الی 400 وات

مقایسه