ترانسمیتر حباب ساز

دسته:

مناسب برای سیال خورنده و دمای بالا و محیط های خطرناک مستعد انفجار

مقایسه