پروژکتور ضد انفجار cortem

پروژکتور ضد انفجارپروژکتور ضد انفجار

پروژکتور ضد انفجار cortem ایتالیا

توان 250 و 400 وات

مقایسه