فیتینگ

قیمت:

درخواست قیمت

فیتینگ

قیمت:

درخواست قیمت

توضیحات

انواع فیتینگ :

زانویی (ELBOW):

جهت چرخش جريان به اندازه 90 يا 45 درجه از زانوئيها استفاده مي گردد. ولي علاوه بر اين اندازه ها در طراحي هاي خاص زانويي با درجه هاي غير متعارف و بصورت سفارشي نيز ساخته مي شود.

اتصالي كه باعث برگشت 180 درجه اي جريان مي شود Return يا « برگشت » نامیده میشود که میتوان ان را جز دسته زانویی ها قرار داد.

بسته به شعاع چرخش , دو نوع زانوئي ساخته و عرضه مي گردد كه عبارتند از :

1) شعاع بلند Long Radius    ( شغاع 1.5 برابر قطر نامی لوله) ( استاندارد ASME B16.9)

2)شعاع  کوتاه Short Radius   (شعاع برابر قطر نامی لوله)  (ASME B16.28)

يك نوع از زانوهاي 90 درجه ضمن تغيير جهت در مسير سايز لوله را نيز تغيير مي دهد كه آن را زانویی های کاهنده می نامند.

شعاع زانویی کاهنده 1.5 برابر قطر نامی انتهای بزرگتر است.

ماتيرها (Miters):
براي تغيير مسير لوله هاي بزرگتر از 10 اينچ كه در فشار پائين كار مي كنند و افت فشار در آنها زياد مهم نباشد , با استفاده از چند تكه لوله كه زاويه 90 درجه را تامين مي نمايد , درست مي شود. مايترها ممكن است از دو , سه يا چند تكه درست شوند . هر چقدر تعداد تكه ها زياد باشد مقاومت هيدروليكي مايتر كم مي شود. بطور كلي مقاومت در برابر جريان يك ماتير سه تكه تقريباً دو برابر زانوي شعاع بلند معادل مي باشد ولي از لحاظ اقتصادي مايتر باصرفه تر از زانوئي مشابه مي باشد.

سه راهی ها (Tee):

براي انشعاب گيري از خطوط اصلي از سه راهي ها استفاده مي شود. انشعاب گرفته شده ميتواند هم داراي زاويه 90 درجه باشد و هم مي تواند بصورت 45 درجه از آن جدا شود. همچنين انشعاب گرفته شده مي تواند با قطري برابر قطر خط اصلي باشد و يا با قطري كمتري از قطر خط اصلي و يا با قطري كمتري از قطر خط اصلي باشد.

درصورتي که انشعاب گرفته شده 90 درجه باشد انرا Straight Tee  یه سه راهی مستقیم  مینامند . اگر قطر انشعاب گرفته شده کمتر از قطر خط اصلي باشد آنر سه راهي كاهنده یا Reducing Tee مینامند.

نوع ديگري از سه راهي كه كاربرد خاص داردBullhead میباشد كه در آن قطر فرعي از قطر اصلي بزرگتر است و به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد.در سه راهي هاي كاهنده قطر انشعاب نمي تواند كمتر از نصف قطر لوله اصلي باشد.

 

اتصال   WELDOLET:

انشعابي روي لوله اصلي است كه روي لوله قرار مي گيرد و يك انشعاب 90 درجه باندازه سايز لوله اصلي يا كوچكتر از خط اصلي مي گيرد.

محدوده استفاده از اين نوع انشعاب براي سايز لوله هاي با 3/8 تا 60 اینح میباشد.اصطلاح WELDOLET مخفف WELD OUTLET میباشد.

اتصال   SOCKOLET:

اين اتصال نيز همانند اتصال WELDOLET است با اين تفاوت كه انشعاب فرعي با اتصال ساکتی به ان وصل میشود .SOCKOLET نيز مخفف دو كلمه SOCKET OUTLET  مي باشد.

محدوده استفاده از اين اتصال بسته به فشار كاري دارد و اندازه آن بر طبق استانداردASME B16-11 میباشد.

اتصال   ELBOLET:

يك انشعاب كاهنده كه بر روي زانوئي ها ( شعاع بلند يا كوتاه) ايجاد مي كند.اين اتصال نيز در سه Socket,Butt,Thread ساخته مي شود.

CAP :

جهت مسدود سازي خطوط از استفاده مي شود.اين اتصال نيز همانند ساير اتصالات در سه حالت BUTT WELD/SOCKET WELD/ THREADED  ساخته میشود.

در صورتی که CAP  از نووع پیچی از بیرون رزوه شده باشد انرا پلاگ (PLUG) مینامند.

 كاهنده ها  REDUCER :

هنگاميكه بخواهيم دو لوله با قطرهاي متفاوت را به همديگر متصل نمائيم از کاهندده ها استفاده میگردد.کاهنده ها در دو نوع هم مرکز (CC:CONCENTRIC) و خارج از مرکز (ECC:ECCENTRIC)ساخته میشوند.

 اتصال UNION:

در برخي موارد با توجه به دو سر رزوه بودن لوله ها و اتصالات , موقع باز و بسته نمودن آنها , اتصالي لازم است تا خللي در اتصالات ديگر پديد نياورد.این همان union میباشد كه امكان نصب آسان , جداكردن لوله ها ، شيرآلات يا اتصالات مخازن را در سيستم لوله كشي پيچي فراهم مي كند.

UNION ها ممكن است بصورت تركيبي با يك اتصال ديگر عرضه شوند. مانند UNION ELBOW  یا  UNION TEE ها

لطفا برای مشاهده تجهیزات نصب پایپینگ کلیک کنید

 

مشخصات فنی

فایل های مرتبط

لطفا برای مشاهده تجهیزات نصب پایپینگ کلیک کنید