دتکتور شعله

قیمت:

درخواست قیمت

دتکتور شعله

قیمت:

درخواست قیمت

توضیحات

شرکت پارس کنترل وارد کننده انواع دتکتور شعله ضد انفجار

برندهای SPECTREX , HONEYWELL, DETTERONICS,GM

دتکتور شعله وسیله ای است که می توانند خطرات محیطی را به وسیله تشخیص سریع یک شعله ناخواسته کاهش دهند. بنابراین دتکتور شعله از سایر آشکار ساز ها قابل اعتمادتر هستند، مخصوصا در محیط های بیرون، جایی که دتکتور شعله می تواند سریع تر به حضور آتش نسبت به دتکتور حرارتی و دودی پاسخ دهد. دتکتور های شعله در صورت وجود نور حاصل از شعله ها معمولا در بازه مادون قرمز یا ماورای بنفش اعلام خطر میکنند.

چند نوع دتکتور شعله که استفاده آنها در صنایع فرآیندی متداول است به شرح زیر می باشد.

 1. Ultraviolet (UV)
 2.  Single Frequency infrared (IR)
 3. Dual frequency infrared (IR/IR)
 4.  UltraViolet / Infrared (UV/IR)

برخلاف دتکتور دود، برای دتکتور های شعله استاندارد عمل کرد یکسانی وجود ندارد. قابلیت دتکتور های شعله هر مدل مشخص باید با ارزیابی مشخصات فنی آن در مقابل نحوه توسعه آتش مورد نظر تحلیل کرد.

دتکتور  ضد انفجار Ultraviolet : (UV)

به سطوح نسبتا پایین انرژی که در طول موج های 185/0 تا 245/0 میکرون تولید می شوند عکس العمل نشان می دهد. این طول موج خارج از بازه معمول بینایی انسان و نور خورشید است. این سنسور شامل یک آند و یک کاتد می باشدکه در یک اختلاف پتانسیل بزرگ حدود 300 ولت جای گرفته اند و در یک لوله پرشده از گاز خنثی مهر و موم شده اند. فوتون ها توسط امواج UV روشن می شوند و برخورد آنها به کاتد، الکترون ها را آزاد می کند که باعث می شود الکترون ها به آند منتقل شوند. مولکول های گاز توسط الکترون ها یونیزه می شوند که یک واکنش زنجیره ای تولید می شود. سپس یک سیگنال خروجی به عنوان توالی پالس ولتاژ توسط دتکتور شعله تولید می شود. تا به حال ظرفیت تشخیص دتکتور شعله در حضور دود دقیق نشده است. بنابراین در زمان وقوع حادثه آتش سوزی در یک محیط بسته اگر سنسور UV نتواند به سرعت شعله را ببیند ممکن است که آتش را تشخیص ندهد.

مزایا:

 •  این دتکتور می تواند فوق العاده سریع باشد. کمتر از 12 میلی ثانیه برای کاربردهای خاص.
 •  این دتکتور بطور کلی ب مشخصات فیزیکی شعله وابسته نیست.
 • این دتکتور  در اثر رسوب یخ روی عدسی (لنز) تحت تاثیر جدی قرار نمیگیرد.
 •  این دتکتور نسبت به تابش خورشید و بسیاری از اشکال نور مصنوعی کور است.

معایب:

 • این دتکتور به قوس الکتریکی ناشی از جوشکاری واکنش نشان می دهد.
 • رسوب کردن گریس یا روغن روی عدسی بر عملکرد آن تاثیر می گذارد و موجب کاهش حساسیت آن در تشخیص آتش می شود.
 •  آذرخش های طولانی مدت ممکن است سبب اعلام خطر کاذب شود.

دتکتور Single Frequency Infrared (IR)

این دتکتور به انتشار امواج مادون قرمز ساطع شده از باند باریک CO2 در 4,4 میکرون واکنش نشان می دهد. یک دتکتور IR یک سنسور پیروالکتریک است که قادر به تشخیص امواج گرمایی می باشد و به تفاوت سیگنال نوری دریافت شده واکنش بیشتری نشان می دهد. سنسور بطور تصادفی نورهایی ک توسط آتش در ناحیه مادون قرمز منتشر می شود را تشخیص می دهد و یک سیگنال پردازش شده توسط یک فیلتر عبور با فرکانس پایین، قبل از این که توسط یک پردازنده تفسیر شود ایجاد می کند.

در راستای حفاظت در برابر حساسیت ها و جلوگیری از آلارم کاذب، چند سنسور در یک دستگاه استفاده می شود. این دتکتور ها قابل اعتمادتر و ارزان تر از دتکتور UV می باشد.

مزایا:

 •  این دتکتور به خوبی به طیف وسیعی از آتش های هیدروکربنی واکنش نشان می دهد.
 •  در مقابل قوس جوشکاری کور است.
 • با وجود دود و آلودگی های دیگر آتش را می بیند.
 • نسبت به آذرخش، تابش نور خورشید و انواع نور مصنوعی کور است.

معایب:

 •  در صورت تشکیل یخ بر روی عدسی ممکن است کارایی خود را از دست بدهد.
 •  زمان پاسخ دهی با افزایش فاصله زیاد می شود.

دتکتور Dual Frequency Infrared (IR2)

این دتکتور به انتشار امواج مادون قرمز، حداقل در دو طول موج واکنش نشان می دهد. تعداد زیادی از وسایل به محدوده IR گاز CO2 در 4/4 میکرون بستگی دارند. اما در اینجا بعضی دستگاه ها در محدوده IR ترکیب H2O در 9/2 میکرون در جهت تشخیص آتش گرفتگی آمونیا یا هیدروژن وجود دارند. معمولا دتکتورهایی با چند سنسور IR محدوده تشخیص بزرگتری را ارائه می دهند و بشدت از اعلام آلارم های کاذب جلوگیری می کنند. این دتکتورها به ضعف های مربوط به بخارات و دودهای روغنی و دیگر منابع تداخلی در سیستم مانند قوس جوشکاری، رعد و برق و غیره حساس نیستند. همچنین زنجیره تقویت کننده از دتکتور شعله افزایش می یابد و سیگنال و طول موج مناسب را انتخاب می کند. معمولا دتکتور با 3 سنسور IR در سه ناحیه طیفی متفاوت استفاده می شوند که رنج تشخیص بدست آمده بین 40 و 80 متر روی استاندارد آتش هپتان حتی در حضور بسیاری از منابع IR تداخلی در محیط، استاندارد شده است.

مزایا:

 •  به خوبی به طیف وسیعی از آتش های هیدروکربنی واکنش نشان می دهد.
 •  نسبت به قوس الکتریکی کور است.
 •  آتش را از میان دود و دیگر آلاینده ها تشخیص می دهد.
 • با استفاده از این نوع دتکتور اعلام خطر کاذب بسیار کاهش می باید.

معایب:

 •  بالا رفتن زمان پاسخ به دلیل مقایسه بین طول موج ساطع شده و طول موج مرجع.

دتکتور Triple Frequency Infrared (IR3)

این دتکتور به انتشار امواج مادون قرمز، حداقل در سه طول موج واکنش نشان می دهد. دتکتور IR3 طول موج سه باند مشخص در ناحیه طیفی IR را دیده و نسبت آنها به یکدیگر را مقایسه می کند. دتکتور IR3 نسبت به دتکتور های IR و UV/IR زمانی که در معرض اشعه IR غیر شعله قرار میگیرد در مقابل آلارم کاذب مصونیت دارد. و همچنین می تواند شعله را در فاصله 65 متری در کمتر از 5 ثانیه نسبت به محیطی که قرار دارد تشخیص دهد.

مزایا:

 • به خوبی به طیف وسیعی از آتش های هیدروکربنی واکنش نشان می دهد.
 •  نسبت به قوس الکتریکی کور است.
 • آتش را از میان دود و دیگر آلاینده ها تشخیص می دهد.
 •  با استفاده از این نوع دتکتور اعلام خطر کاذب بسیار کاهش می باید.

معایب:

 •  بالا رفتن زمان پاسخ به دلیل مقایسه بین طول موج ساطع شده و طول موج مرجع.

دتکتور Ultraviolet/Infrared (UV/IR)

دو نوع از این دتکتور ها وجود دارد که هر دو به فرکانس های واقع در طول موج UV و نیز طول موج IR در محدوده CO2 واکنش می دهد. در هر  دو نوع حضور هم زمان سیگنال های UV و IR برای ایجاد اعلام خطر ضروری است.

 • در دستگاه های با سیستم رای گیری ساده هنگامی که هر دو شرط برآورده شده باشند علامت خطر تولید می شود.
 • در دستگاه با اندازه گیری نسبت، برای آن که شرایط اعلام خطر برقرار شوند نسبت سطح سیگنال دریافتی UV و IR نیز باید برآورده شود.

مزایا:

 • به خوبی به طیف وسیعی از آتش های هیدروکربنی واکنش می دهد.
 • نسبت به قوس الکتریکی، خورشید و نور مصنوعی کور است.
 • سرعت واکنش آن کمی از آشکارسازهای مادون قرمز تک فرکانس بهتر است، اما به چابکی دتکتور های ماورای بنفش نیست.

معایب:

 • در صورت پاک نکردن مرتب عدسی دتکتور، ممکن است رسوب مواد جاذب اشعه ماورای بنفش یا مادون قرمز روی آن موجب کاهش حساسیت ان به شعله شود.
 •  نوع با اندازه گیری نسبت، در صورت مجاورت با یک منبع قوس سیگنال، مانند قوس الکتریکی جوشکاری یا منبع دائمی اشعه IR، غیر فعال خواهد شد.

Accessories:
     * Swivel Mount                                                   * Pole Mount                                                     * Weather Protector

* Tests Lamps : Remote Detector Test, Range up to 10 m.

مشخصات فنی

فایل های مرتبط