مدار شکن

مدارشکنها سوئیچهای اتوماتیکی هستند که ‌می‌توانند جریانهای خطا را قطع کنند، در این مقاله توضیح کامل راجع به انواع و نحوه کارکرد آنها داده خواهد شد

جهت دانلود مقاله کلیک نمایید

لینک سایت شرکت پارس کنترل در سایت بازار بزرگ