خدمات

  • مدیریت انرژی و اصلاح ضریب توان با طراحی CAPACITOR BANKهای مناسب برای کارخانه ها
  • انجام کلیه محاسبات روشنایی توسط نرم افزار های مرتبط از قبیل Vialux
  • طراحی و نصب انواع شبکه های کامپیوتری
  • طراحی و اتوماسیون کلی کارخانه ها توسط پرسنل مجرب در پروژه های نفت گاز و پتروشیمی
  • اتوماسیون سیستم برق اضطراری کارخانه ها
  • طراحی سیستم های Paging کارخانه ها و اجرا
  • محاسبات افت ولتاژ و اتصال کوتاه توسط نرم افزار ABB Docwin 3.0