مقالات

مهتابی ضد انفجار

از آنجایی که در زندگی روزمره ما روشنایی از اهمیت بالایی برخوردار است در مکان هایی که احتمال انفجار در آن ها بسیار میباشد برای رفع مشکل تاریکی و امنیت زیاد و ایجاد روشنایی در هنگام انفجار از مهتابی های ضد انفجار یا ضد جرقه استفاده میکنند. مهتابی های ضد انفجار دارای طول عمر و…

ادامه مطلب

راهنمای انتخاب چراغ قوه ضدانفجار

راهنمای انتخاب چراغ قوه ضدانفجار

مقدمه
چراغ قوه های ضدانفجار با توجه به ویژگی ها و عملکرد، در مکان ها و شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرند، که از این موارد می توان به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، معادن ، میادین گازی ، سکو های نفتی و موارد استفاده برای آتش نشان ها اشاره کرد. با توجه به اینکه چراغ قوه های ضدانفجار در مکانها و شرایط ویژه بکار میروند در انتخاب آنها باید از پارامترهای بسیار مهمی پیروی کنیم که در این مقاله در خصوص نحوه انتخاب چراغ قوه ضدانفجار مناسب برای مصارف گوناگون خواهیم پرداخت.
پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب چراغ قوه ضدانفجار شامل : …

ادامه مطلب

نگاهی جامع و کاربردی به اتوماسیون صنعتی

نگاهی جامع و کاربردی به اتوماسیون صنعتی

پیشرفت فن آوری اینترنت و شبکه های ارتباطی در دهه های اخیر ایجاب می نماید تا به لزوم بکارگیری شبکه های ارتباطی در صنعت و در این راستا شبکه ای کردن دستگاهها و سنسورهای صنعتی بپردازیم. در این مقاله نگاهی اجمالی به اتوماسیون صنعتی و نقش شبکه های ارتباطی در توسعه صنعت داریم . در…

ادامه مطلب

موتور ضد انفجار

موتور ضد انفجار

تعریف موتور ضد انفجار طبقه بندی مناطق چگونه انجام می شود؟ با تشخیص برخی مناطق کارخانه یا سایت به عنوان منطقه خطر، مشخص می کنیم که چه ناحیه ای خطرناکتر است و یا تجهیزات بیشتری نیاز دارد و چه منطقه ای کم خطرتر است. همچنین متوجه می شویم که چه مناطقی ایمن هستند. طبقه بندی…

ادامه مطلب