جابجایی

این نوع اندازه گیر ( جابجایی ) بر اساس قانون ارشمیدس عمل می کند و از یک المان جابجا کننده (displacer) طوری استفاده شده که مقدار غوطه ور شدن آن وابسته به سطح سیال می باشد. در حالتی که ارتفاع سیال صفر است نیروی وارده به ترنسمیتر از سمت المان حداکثر مقدار خود را دارد و برابر وزن شناور است. در اثر افزایش ارتفاع سیال و غوطه ور شدن جابجا کننده، از نیرویی که به ترنسمیتر وارد می شود کم می گردد. این تغییر نیرو بر اثر قانون ارشمیدس است که طبق آن به جسم غوطه ور در آب نیرویی در جهت بالا وارد می شود که برابر با وزن آب جابجا شده است.

نیروی وزن توسط محور انتقال به تیوب گشتاور منتقل می شود. درون تیوب گشتاور، میله گشتاور قرار دارد. تیوب و میله گشتاور از سمت اهرم به هم متصل می باشند و بالا و پایین شدن اهرم باعث چرخش چند درجه ای میله گشتاور و به تبع آن آهنربای دایم می شود. سنسور اثر هال تغییرات مکانی اهنربای دایم را شناسایی میکند و در مدارات پردازشگر ارسال میکند.

بجای استفاده از اثر هال و اهنربای دایم می توان از روش های دیگری نظیر LVDT  برای شناسایی مقدار چرخش میله گشتاور استفاده نمود.

برخی از این ترنسمیترها بدون محفظه ساخته می شوند که ساده تر هستند ولی برای تعمیر و نگه داری باید خود مخزن تخلیه شود. البته برای جلوگیری از مشکلاتی که در اثر تلاطم به وجود می آید باید از چاه استیلینگ استفاده نمود. چاه استیلینگ لوله ایست با سوراخهایی روی بدنه که باعث می شود تلاطم سیال کمتر به جابجا کننده منتقل شود. هر چه قطر جابجا کننده بیشتر باشد نیروی ارشمیدسی حاصله بیشتر و سنسور دقيق تر است. در ۱۴۰- IPS – E – IN توضیحاتی در باره طول جابجا کننده داده شده است. این نوع سنسور معممولا در ارتفاع زیر ۲ متر استفاده می شود.