اجزا مکانیکی 

وجه مشترک ابزار های مکانیکی تبدیل فشار سیال به نیرویی است که باعث ایجاد حرکتی متناسب با فشار سیال میگردد. حالت فنری موجود در این المان ها باعث میشود با قطع شدن فشار ، به حالت قبلی برگردند.

BOURDON TUBE :

از یک لوله خمیده تو خالی تشکیل شده است که در اثر زیاد شدن فشار سیال درون ان ، تمایل به باز شدن پیدا میکند.این تغییر در خمش توسط یک مکانیسم باعث چرخش عقبربه های اندازه گیر میشود.رنج قابل اندازه گیری تا چند صد مگا پاسگال میباشد.برای افزایش حساسیت ، ممکن است به جای یک خمش در لوله بوردون از یک مارپیچ در رنج های متوسظ و نوع حلزونی در فشار پایین استفاده کرد و دقت ان را تا ۰٫۵ درصد افزایش داد.

Diaphragm :

دیافراگم یک صفحه فلزی قابل انعطاف میباشد که در اثر زیاد شدن اختلاف فشار در بالا و پایین اان ، دچار انحنا میشود.این انحنا با مکانیسمی باعث حرکت عقربه های اندازه گیر میشود. اکثر مبدل های الکتریکی از دیافراکم به عنوان المان اصلی خود استفاده مینمایند و سپس با روش های مختلف ، تغییرات ایجاد شده در دیافراگم را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکنند.

از کاربرد های دیگر دیافراگم میتوان به اندازه گیری فشار سیالات ویسکوز اشاره کرد.