سنسور دما :

RTD ها یک مدل از سنسورهای سنجش دما می باشند. درRTD ها از مکانیزم افزایش یا کاهش مقاومت رسانا با توجه به کم شدن یا زیاد شدن دما استفاده شده است. این مکانیزم از نظریه آقای همفری دیوی که بیان کننده این بود که مقاومت فلزات بستگی زیادی به درجه حرارت  وارد بر آنها دارد ،گرفته شده است.

در ساخت این نوع از از سنسور های دمایی از فلزات مختلفی استفاده میگردد که نوع پلاتینی ان بدلیل خطی بودن در بازه وسیعی از دما و مقاومت بالا در برابر اکسید شدن ، معمول ترین انها میباشد.و با نام PT100  شناخته میشوند.عدد ۱۰۰ مفهوم مقاومت ۱۰۰ اهمی در دمای صفر درجه سانتی گراد را دارد.در صنایع مختلف PT100  پرکاربرد ترین نوع RTD  میباشد.

در برخی کاربرد های حساس که نیاز به تداوم اندازه گیری دما میباشد از RTD  هایی استفاده میشود که در یک غلاف ، دو مقاومت جداگانه نصب میشود تا در صورتی که یکی با مشکل مواجه شد از سنسور دیگر بدون نیاز به تعویض سنسور معیوب استفاده شود.

این شرکت قادر به تولید انواع سنسور های RTD  در اندازه ها و ظرفیت های مختلف میباشد.