تجهیزات جانبی

قیمت:

درخواست قیمت

تجهیزات جانبی

قیمت:

درخواست قیمت

توضیحات

شرکت پارس کنترل وارد کننده تجهیزات ابزار دقیق

 • Siphone
 • Snubber
 • Manifold
 • Liquid – Filled Pressure Gauges
 • Isolating Diaphragm
 • Fill Tube
 • Over Pressure Protection

منیفولد

Manifold :

منیفولد مجموعه ای از چند شیر است که برای ایزوله کردن اندازه گیر از خط استفاده میشود.

در زیر نمونه های مختلف منیفولد قابل مشاهده میباشد.

در برخی کاربرد ها از منیفولد 5 راهه استفاده میشود که شماتیک ان بصورت زیر میباشد :

البته مدل هایی از منیفولد 5 راهه وجود دارد که دو مسیر تخلیه و یک شیر هم فشار ساز دارند.معمولا شیر همفشار ساز به رنگ سبز ، بلاک ولو به رنگ ابی و شیر تخلیه ، قرمز رنگ میباشد.

اسنابر

Snubber :

در مواقعی که جریان سیال نزدیک پمپ یا کمپرسور باشد برای میرا کردن نوسانات عقربه گیج فشار میتوان از اسنابر یا دمپر ها استفاده نمود که در واقع مانعی برای جریان سیال به حساب می اید.و مانند یک فیلتر پایین گذر عمل میکنند.و باعث میشوند که مقدار فشار با تاخیر به سنسور منتقل گردد.البته طبیعتا استفاده از اسنابر در پروسه هایی که تغییرات فشار سریع دارند مجاز نیست چون موجب کند شدن پاسخ اندازه گیری میشوند.

انواع مختلف اسنابر وجود دارد که میتوان به نوع دیسکی و پیستونی اشاره نمود .

به این نکته توجه شود که تنظیم اسنابر باید در محل نصب فشار سنج و با توجه به فرکانس نویز مزاحم باشد.مشکل اساسی استفاده از اسنابر ، امکان گرفته شدن مجرای باریک اسنابر در طول زمان میباشد که برای رفع ان میتوان از دیافراگم ایزوله برای رفع این مشکل استفاده نمود.

 

اندازه گیر پر شده

Liquid - Filled Pressure Gauges :

ساده ترین روش حذف لرزش های عقربه در اندازه گیری های فشار ، که معمولا ناشی از اثرات پمپ ها و ... میباشد استفاده از گیج های فشار است که با یک ماده ( گلیسیرین یا روغن ) پر شده اند.

این کار باعث طولانی شدن عمر مفید گیج فشار هم میشود و از نفوذ اب و رطوبت به گیج جلوگیری میکند.

در برخی موارد برای کم کردن اثر لرزش می توان بین اندازه گیر فشار و لوله ، از مقداری تیوب به صورت فنری استفاده نمود .

دیافراگم ایزوله

Isolating Diaphragm :

در مواقعی که تماس مستقیم اندازه گیر با سیال باعث ایجاد مشکلاتی شود باید سیال را اندازه گیر ایزوله نمود . دیافراگم ایزوله یک المان واسط بین سیال و اندازه گیر میباشد و با استفاده از دیافراگم خارجی و مایع پر کننده که بین دیافراگم خارجی و اندازه گیر وجود دارد ، فشار سیال را به اندازه گیر منتقل میکند. دو نوع بست دیافراگمی وجود دارد :

گیج فشار بوردون تیوب با بست دیافراگمی

بست دیافراگمی شیمیایی :

مواردی که باید از دیافراگم ایزوله شیمیایی استفاده نمود :

 •  سیال خورنده
 • سیال حاوی ذرات ریز
 • حفظ شرایط بهداشتی در صنایع دارویی و پزشکی
 • جلوگیری از یخ زدگی سیال
 • سیال با دمای بسیار بالا

بست دیافراگمی راه دور:

در مواقعی که نیاز باشد اندازه گیر در مکانی غیر از مکان نصب دیافراگم قرار بگیرد از نوع remote seal استفاده میشود.در این تجهیز برای اتصال بین دیافراگم و اندازه گیر ، از تیوب های منعطفی استفاده میشود که برای کاهش اثرات انبساط دمایی قطر کمی دارند و از مواردی پر میگردند ک ضریب انبساط دمایی کم داشته باشند.اکیدا توصیه میشود که به هیچ وجه اقدار به باز کردن این اتصال و تخلیه ماده درون ان نشود . چون در این صورت نفوذ هوا باعث اختلال جدی در دقت اندازه گیری میشود.

بست های دیافراگمی ، فشار را با کمی تاخیر منتقل میکنند و این موضوع به دلیل خاصیت ویسکوزیته مواد پرکننده تیوب هاست که در هنگام استفاده باید مورد توجه قرار گیرد و برای استفاده از بست های دیافراگمی باید اختلاف ارتفاع و فشار  ناشی از ان را در هنگامی که اندازه گیر در مکانی غیر از انتهای مخزن قرار میگیرد مورد توجه قرار داد.

تیوب پر شده

Fill Tube :

یکی از روش هایی که برای ایزوله کردن سیال خورنده از اندازه گیر وجود دارد استفاده از تیوب هایی است که با یک ماده خنثی و بی ضرر پر میشوند.

در این حالت ، نیروی گرانش زمین کمک میکند که ماده خنثی در جای خود باقی بماند. یک مثال عملی از این مورد استفاده از گلیسیرین برای پر کردن تیوب هایی است که اندازه گیری های فشار را به خط متصل میکنند. یکی از مزایای این کار کم کردن ریسک یخ زدن تیوب ها در دمای کم میباشد.

باید توجه داشت که ستونی از گلیسیرین یه هر ماده بیاثر دیگر ، فشار مضاعفی را به اندازه گیر فشار وارد میکند که باید در هنگام کالیبره کردن به ان توجه نمود .

محافظت فشار بالا

Over Pressure Protection:

این ایزار ساختاری شبیه به یک PSV  دارد و در هنگام زیاد تر شدن فشار از مقدار از پیش تعیین شده اضافه فشار را به فضای باز هدایت میکند و برای محافظا از اندازه گیر در مواقعی که احتمال دارد فشار از خداکثر فشار طراحی شده بیشتر شود استفاده میشود.

با استفاده از این ابزار میتوان محدوده کاری اندازه گیری فشار را کمتر انتخاب نمود و هزینه مربوطه را کاهش داد.

سیفون

Siphone :

با توجه به کاربرد بخار های با فشار و دمای بلا که در صنعت برای گرم کردن و کنترل احتراق و انجام کار مکانیکی استفاده میشود ، اندازه گیری فشار بخار چه در مرحله تولید و چه در هنگام استفاده از از بخار اهمیت زیادی دارد . با این وجود فشار و دمای بالا بخار ممکن است به قسمتی از اندازه گیر که در تماس مستقیم با فشار است صدمه بزند.برای حل این مشکل از سیفون ها استفاده میشود.

وجود انحنا در قسمت پایینی سیفون باعث میشود همواره مقداری از بخار به صورت مایع در این قسمت جمع شود و از برخورد مستقیم بخار با اندازه گیر جلوگیری نماید.

 

مشخصات فنی

فایل های مرتبط