ترانسمیتر جابجایی

دسته:

 

نا مناسب برای سطوح با عمق بیش از دو متر .

 

مقایسه