ترانسمیتر رادار هدایت شونده

راداررادار

عدم استفاده در سیالات خورنده و ویسکوز.

مقایسه