شبکه های قدرت به زبان ساده

در فایل های قابل دانلود زیر به توضیح کامل انواع شبکه های برق و جزئیات مربوط به آن پرداخته شده که به اختصار برخی از سر تیتر های آن در منت زیر گنجانده شده است. برای مطالعه کامل و توضیحات بیشتر از فایل pdf استفاده کنید.

انواع شبكه ها

شبکه شعاعی يا باز، شبکه ها مسدود یا رينگ يا حلقويي، شبکه مرکب یا تار  عنکبوتی

اجزاي تشكيل دهنده شبكه توزيع برق

 •  هادي ها شامل کابل يا سیمهای هوایی
 •  وسايل حفاظتي مثل فیوز، رله هاي حفاظتي
 • وسایل قطع و وصل شامل انواع کلید ها 
 • اتصالات شامل .سر مفصل و غیره
 •  مقره ها
 •  پايه ها
 • یراق آلات تابلویی

جهت توزيع انرژي مصرف كننده ها در شهرهاي بزرگ سعي بر اين است كه درجه اول به لحاظ رعايت مسائل ايمني و در درجه دوم به خاطر مسئله زيبايي از كابل استفاده گردد ولي در روستاها و شهرهاي كوچك به علت ويژگي اقتصادي و ارزان بودن موجب شده از شبكه هاي هوايي جهت برق رساني استفاده كنيم.

وسايل حفاظتي شامل فيوزها و رله هاي حفاظتي

فيوزها

 فيوزها وسايل حفاظتي نسبتاً ارزاني مي باشند كه براي حفاظت مدار و يا هر وسيله ديگري از صدمه ديدن در مقابل اضافه بار يا اتصال كوتاه در مدار بسته مي شود. فيوز اصلاً يك نقطه ضعيف عمدي در مدار الكتريكي مي باشد. معمولاً شامل يك قطعه سيم كوتاه از جنس سرب يا بيشتر آلياژ سرب و قلع كه در درجه حرارت پايين ذوب مي شوند مي باشند. وقتي كه جرياني از اين قطعه عبور مي كند افزايش مي يابد مقاومت فلز باعث مي شود كه فلز ذوب گردد و قبل از اينكه جريان غيرعادي به مدار يا دستگاه الكتريكي صدمه بزند قطع گردد.

            فيوزها معمولاً پوشيده (سربسته) هستند تا فلز ذوب شده پرتاب نگردد و باعث ايجاد خسارت يا آتش سوزي نشود. پوشيده بودن فيوز به خاموش كردن جرقه نيز كمك مي كند اغلب ذوب فيوز با بخار و فلز تبخير شده همراه مي باشد اين عمل بعضي اوقات به Blowing يا سوختن فيوز معروف است.

 

انواع فيوزها

1 ) فيوزهاي فشار ضعيف: پلاگي يا پيچي و فشنگي

2 ) فيوزهاي فشار قوي: فيوزهاي دفعي مانند كت اوت فيوز و فيوزهاي مايعي مانند فيوز اسيد بوريكي

انواع برقگير

 •  برقگير كنترل شده
 • برقگير دفعي يا تخليه اي

طراحي شبكه توزيع

            طرح صحیح برق رساني به يك شهر يا روستا مستلزم شناخت موقعیت جغرافيايي محل و شناسايي انواع بارها و تقسیم آنها  مي باشد كه طراحی شبکه هاي توزیع بر عهده بخشي به نام طراحی و نظارت مي باشد.

انواع كابلها

 1. كابلهاي فشار ضعیف كنستانيتريك
 2.  كابلهاي فشار ضعیف يا پروتودور
 3. كابلهاي فشار ضعیف پلاستيكي (پي وي سي)
 4. كابلهاي فشار ضعيف روغني
 5. كابلهاي فشار متوسط كراسلينگ پلي اتيلن
 6. كابل فشار قوي روغني
 7. كابل فشار قوي كراسلينگ پلي اتيلن
 8.  كابل فشار قوي گازي

ولتاژهاي استاندارد ايران

ولتاژهايي كه در ايران در قسمتهاي توليد و انتقال و توزيع استفاده مي شود عبارتند از:

شبكة فوق فشار قوي            230 KV , 400 KV            خطوط فوق فشار قوي

شبكة فشار قوي                 63 KV , 132 KV              خطوط انتقال

شبكة فشار متوسط              11KV,20KV,33KV         خطوط توزيع

شبكة فشار ضعيف             220K,380V                     خطوط فشار ضعيف

كه اين ولتاژها توسط ترانسفورماتورهاي انتقال و توزيع بستگي به نوع مصرف كم و زياد مي شوند.

 

برای دانلود  فایل معرفی انواع شبکه های قدرت به زبان ساده کلیک کنید

معرفی انواع شبکه های قدرت به زبان ساده

 

شبکه های قدرت به زبان ساده

محصولات ضد انفجار

در فایل های قابل دانلود زیر به توضیح کامل انواع شبکه های برق و جزئیات مربوط به آن پرداخته شده که به اختصار برخی از سر تیتر های آن در منت زیر گنجانده شده است. برای مطالعه کامل و توضیحات بیشتر از فایل pdf استفاده کنید.

انواع شبكه ها

شبکه شعاعی يا باز، شبکه ها مسدود یا رينگ يا حلقويي، شبکه مرکب یا تار  عنکبوتی

اجزاي تشكيل دهنده شبكه توزيع برق

 •  هادي ها شامل کابل يا سیمهای هوایی
 •  وسايل حفاظتي مثل فیوز، رله هاي حفاظتي
 • وسایل قطع و وصل شامل انواع کلید ها 
 • اتصالات شامل .سر مفصل و غیره
 •  مقره ها
 •  پايه ها
 • یراق آلات تابلویی

جهت توزيع انرژي مصرف كننده ها در شهرهاي بزرگ سعي بر اين است كه درجه اول به لحاظ رعايت مسائل ايمني و در درجه دوم به خاطر مسئله زيبايي از كابل استفاده گردد ولي در روستاها و شهرهاي كوچك به علت ويژگي اقتصادي و ارزان بودن موجب شده از شبكه هاي هوايي جهت برق رساني استفاده كنيم.

وسايل حفاظتي شامل فيوزها و رله هاي حفاظتي

فيوزها

 فيوزها وسايل حفاظتي نسبتاً ارزاني مي باشند كه براي حفاظت مدار و يا هر وسيله ديگري از صدمه ديدن در مقابل اضافه بار يا اتصال كوتاه در مدار بسته مي شود. فيوز اصلاً يك نقطه ضعيف عمدي در مدار الكتريكي مي باشد. معمولاً شامل يك قطعه سيم كوتاه از جنس سرب يا بيشتر آلياژ سرب و قلع كه در درجه حرارت پايين ذوب مي شوند مي باشند. وقتي كه جرياني از اين قطعه عبور مي كند افزايش مي يابد مقاومت فلز باعث مي شود كه فلز ذوب گردد و قبل از اينكه جريان غيرعادي به مدار يا دستگاه الكتريكي صدمه بزند قطع گردد.

            فيوزها معمولاً پوشيده (سربسته) هستند تا فلز ذوب شده پرتاب نگردد و باعث ايجاد خسارت يا آتش سوزي نشود. پوشيده بودن فيوز به خاموش كردن جرقه نيز كمك مي كند اغلب ذوب فيوز با بخار و فلز تبخير شده همراه مي باشد اين عمل بعضي اوقات به Blowing يا سوختن فيوز معروف است.

 

انواع فيوزها

1 ) فيوزهاي فشار ضعيف: پلاگي يا پيچي و فشنگي

2 ) فيوزهاي فشار قوي: فيوزهاي دفعي مانند كت اوت فيوز و فيوزهاي مايعي مانند فيوز اسيد بوريكي

انواع برقگير

 •  برقگير كنترل شده
 • برقگير دفعي يا تخليه اي

طراحي شبكه توزيع

            طرح صحیح برق رساني به يك شهر يا روستا مستلزم شناخت موقعیت جغرافيايي محل و شناسايي انواع بارها و تقسیم آنها  مي باشد كه طراحی شبکه هاي توزیع بر عهده بخشي به نام طراحی و نظارت مي باشد.

انواع كابلها

 1. كابلهاي فشار ضعیف كنستانيتريك
 2.  كابلهاي فشار ضعیف يا پروتودور
 3. كابلهاي فشار ضعیف پلاستيكي (پي وي سي)
 4. كابلهاي فشار ضعيف روغني
 5. كابلهاي فشار متوسط كراسلينگ پلي اتيلن
 6. كابل فشار قوي روغني
 7. كابل فشار قوي كراسلينگ پلي اتيلن
 8.  كابل فشار قوي گازي

ولتاژهاي استاندارد ايران

ولتاژهايي كه در ايران در قسمتهاي توليد و انتقال و توزيع استفاده مي شود عبارتند از:

شبكة فوق فشار قوي            230 KV , 400 KV            خطوط فوق فشار قوي

شبكة فشار قوي                 63 KV , 132 KV              خطوط انتقال

شبكة فشار متوسط              11KV,20KV,33KV         خطوط توزيع

شبكة فشار ضعيف             220K,380V                     خطوط فشار ضعيف

كه اين ولتاژها توسط ترانسفورماتورهاي انتقال و توزيع بستگي به نوع مصرف كم و زياد مي شوند.

 

برای دانلود  فایل معرفی انواع شبکه های قدرت به زبان ساده کلیک کنید

معرفی انواع شبکه های قدرت به زبان ساده