شرکت پارس کنترل
تجهیزات ضد انفجار ، ابزار دقیق و برق صنعتی

فهرست دسته بندی محصولات

یکی از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت ، شکل خاصی به خود می گیرند در این مقاله توضیح جامع و کامل راجع به جنس مقره ، انواع آن و کاربرد هریک توضیح داده می شود

جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.