دبی سنج های بر پایه اریفیس ، پر کاربرد ترین دبی سنج های اختلاف فشاری هستند.ساده ترین راه برای ایجاد تغییر فشار در یک سیال ، کم کردن قطر لوله به صورت موقت میباشد که برای این کار میتوان از روزنه دار یا اریفیس استفاده کرد..شکل روزنه ، نوع لبه و مکان قرار گیری ان با توجه به ویژگی های سیال تعیین میشود . در اثر قرار گرفتن این صفحه روزنه دار در مسیر سیال ، اختلاف فشاری ایجاد میشود که در شکل زیر نمایش داده شده است .

در رایج ترین نوع صفحه روزنه دار ، روزنه با لبه های تیز در مرکز صفحه قرار گرفته است . این نوع برای سیالات با عدد رینولدز بالا که ذرات معلق و ناخالصی ندارند و کاربرد دارد.برای شرایط مختلف سیال ، طرح های متنوعی از اریفیس موجود است . برای مثال اگر سیال اندازه گیری شونده بصورت گازی باشد و باتوجه به شرایط احتمال ایجاد مایع درون خط لوله وجود داشته باشد .برای اینکه مایع احتمالی انباشته شذه پشت اریفیس راحت تر تخلیه شود یک سوراخ تخلیه سیال (drain hole ) تعبیه میشود یا روزنه صفحه را مقداری پایین تر از مرکز قرار میدهند.