اپتیکی

این دبی سنج های اپتیکی از جدید ترین سنسورهای اندازه گیری دبی سیالات می باشند و از نور برای اندازه گیری سرعت سیال استفاده می کنند. در این روش از دو پرتو لیزر استفاد می شود و دو گیرنده در بالای لوله وجود دارد و پرتوهایی که توسط ذرات معلق در سیال از مسیر خود منحرف شده اند را دریافت می کنند. در هنگام عبور ذرات معلق از جلوی پرتوهای لیزر، این پرتو ها پراکنده می شوند. زمان بین دریافت دو پرتو منحرف شده، تعیین کننده سرعت ذره است و سرعت ذره هم متناسب با دبی حجمی سیال می باشد.

کاربرد اصلی این مدل سنسور ( اپتیکی ) در مواقعی است که فاصله بین حد پایین جریان سیال و حد بالای جریان سیال خیلی زیاد می باشد و اصطلاحا Turn down ratio بالایی مورد نیاز است. یکی از مثال های مهم برای این نوع اندازه گیری ( اپتیکی ) ، جریان فلر ها می باشد که در حالت عادی جریان بسیار کمی از خط لوله میگذرد و در حالت اختلال در عملکرد پالایشگاه که گازها باید در محلی سوزانده شوند ناگهان جریان بسیار زیادی از لوله میگذرد. دبی سنج هایی مانند اریفیس به هیچ وجه مناسب چنین موقعیت های نیستند چون Turn down ratio کمی دارند و با تغییر ترکیب گاز نیاز به کالیبره کردن مجدد دارند. از سنسورهای حرارتی هم به دلیل تغییر مداوم ترکیب گاز فلر نمی توان استفاده نمود. سایر دبی سنج هایی که براساس سرعت سیال هم هستند Turn down ratio کمی دارند. دبی سنج های آلتراسونیکی که از چند گیرنده و فرستنده استفاده می کنند هم به دلیل قیمت بالا صرفه اقتصادی ندارند. بهترین انتخاب می تواند سنسورهای نوری باشد.