روتامتر :

این نوع دبی سنج ( روتامتر ) شامل یک محفظه شفاف و یک شناور میباشد ، محفظه به صورت یک استوانه شفاف با مساحت متغییر طراحی شده است که از بالا به پایین ، مساحت ان کمتر میشود .شناور در هر لحظه با توجه به نیروهایی که به ان وارد میشود در تعادل است . نیروهایی که به شناور وارد میشود عبارت اند از :

نیروی وزن که بهزسمت پایین است .

نیروی شناوری که به سمت بالا است .

نیروی پسا یا درگ سیال که روبه بالا است نیرو های وزن و شناوری مقدار ثابتی دارند ولی نیروی درگ به سرعت سیال وابسته است .اگر دبی سیال و در نتیجه سرعت سیال بیشتر شود ، شناور بالاتر میرود و مساحت موثر بر شناور افزایش میابد بنابراین سرعت سیال در ان نقطه کم شده و نیروی درگ هم کاهش میابد تا جایی که شناور در تعادل حدیدی بین دو نیروی مخالف ثابت میشود.

در دبی سنج های اریفیس یک سوراخ با قطر ثابت وجود دارد که با تغییر دبی جریان ، اختلاف فشار دو سر ان تغییر میکند . در دبی سنج های مساحت متغییر برعکس ان رخ میدهد یعنی یک اختلاف فشاز ثابت دو سر شناور وجود دارد و با تغییر دبی سیال ، مساحت موثر تغییر میکند.میتوان در ساخت شناور ، از موادی با خاصیت اهنربا استفاده نمود و حرکت اهنربا در لوله را به حرکت عقربه ای تبدیل کرد.در این حالت نیازی به استفاده از مواد شفاف در محفظه نمیباشد و میتوان از ان در فشار های بالاتر نیز استفاده نمود.