ترانسمیتر اختلاف فشاری

قیمت:

درخواست قیمت

ترانسمیتر اختلاف فشاری

قیمت:

درخواست قیمت

توضیحات

شرکت پارس کنترل وارد کننده تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

برند های : ROSEMOUNT , ABB , YOKOGAWA , HONEYWELL , E+H

در اثر اختلاف فشار ΔΡ در قسمتی از یک سیال ، شتابی در حرکت ان قسمت بوجود می اید .باتوجه به مفهوم شتاب که معادل تغییر سرعت است ، ارتباط متناظری بین تغییر فشار و سرعت سیال وجود دارد که طبق ان با ایجاد یک تغییر فشار ، میتوان سرعت سیال را اندازه گیری نمود . عملکرد این دسته از دبی سنج ها بر یک اصل استوار است : ایجاد تغییر در مسیر سیال و در نتیجه ایجاد یک تغییر فشار قابل اندازه گیری . روش های مختلفی برای اندازه گیری دبی با استفاده از تفاضل فشار میباشد که در ادامه توضیح داده شده اند .

روش دیگر ایجاد اختلاف فشار در سیال ، جلوگیری از حرکت سیال توسط مانع میباشد.

در واقع فشاری که سیال متوقف شده در این حالت وارد میکند .نمایانگر سرعت سیال میباشد. بر خلاف ظاهری متفاوت ، اصول عملکرد تمام دبی سنج های بالا یکسان میباشد و اندازه گیر فشار تفاضلی نصب شده در شکل های فوق ، اختلاف فشار را اندازه گیری میکندد.

مزایا :

 • افت فشار دایمی کمتر نسبت به اریفیس
 • نیاز به طول مستقیم لوله کمتر نسبت به اریفیس
 • ایجاد اغتشاش کمتر نسبت به اریفیس
 • نیاز به تعمیر و نگه داری کمتر نسبت به اریفیس
 • مناسب برای سیال دغابی

معایب :

 • قیمت بیشتر نسبت به اریفیس
 • اندازه بزرگتر نسبت به اریفیس

 

برای مشاهده فلومتر مغناطیسی لطفا کلیک کنید .

برای مشاهده ویدیو اموزشی نحوه کار ترانسمیتر های اختلاف فشار لطفا کلیک کنید.

لوله ونتوری

در یک لوله ونتوری مانند صفحه اریفیس سرعت سیال با رسیدن به قسمت باریک زیاد شده و سیال در ان نقطه به صورت موقت دچار افت فشار میشود.با اندازه گیری این افت فشار همانند اریفیس ها جریان سیال محاسبه میشود . با این تفاوت که فشار اولیه و مینیمم فشار که در گلوگاه ونتوری است اندازه گیری میشود . در این نوع دبی سنج الگوی جریان در طول ان دچار تغییرات ناگهانی نمیشود و به این دلیل برای اندازه گیری سیالات با ذرات معلق مناسب میباشد.

به دلیل اینکه باریک شدن لوله با شیب ملایم هم به حالت قبل برمیگردد افت فشار دایمی در ونتوری کمتر از اریفیس میباشد. همچنین به تلاطم موجود در سیال حساسیت کمتری دارند بنابر این نیاز به اجرای طول مستقیم لوله در ونتوری نسبت به اریفیس کمتر است.ونتوری میتواند در یک افت فشار ثابت تا 50 درصد دبی بیشتری را نسبت به اریفیس از خود عبور دهد .

لوله پیتوت 

یک روش قدیمی اندازه گیری سرعت سیالات میباشد که از مجرایی تو خالی تشکیل شده که مستقیما درون سیال قرار داده میشود . فشار وارد به این مجرا شامل فشار دینامیک و استاتیک سیال میباشد . از انجایی که دبی سیال تنها وابسته به فشار دینامیک میباشد ، با استفاده از یک فشار سنج تفاضلی و لوله ای که بصورت عمود در سیال قرار داده میشود با حذف فشار استاتیک میتوان فشار دینامیک را محاسبه نمود. در واقع لوله عمودی فشار استاتیک سیال را اندازه گیری میکند.

پیتوت فقط جریان یک نقطه از سیال را اندازه گیری میکند و برای نگه داشتن دقت بیشتر ، از پیتوت میانگین گیر استفاده میشود.

مزایا :

 • افت فشار دایمی کمتر از اریفیس
 • قیمت پایین
 • نصب ساده در سیستم هایی که قبلا اجرا شده است

 

معایب :

 • احتمال گرفته شدن روزنه ها
 • فقط در سیالات تمیز کاربرد دارد
 • دقت پایین
 • نیاز به طول مستقیم لوله قبل از مکان انهدازه گیر ( حدود 15 برابر قطر لوله )

انوبار

اندازه گیر دیگریکه از جابجایی قسمت کم فشار پیتوت میانگین گیر حاصل میشود انوبار نام دارد. در این اندازه گیر روزنه های مربوط به قسمت کم فشار در پشت روزنه های پر فشار قرار دارند.وجود چندین روزنه تماسی در انوبار باعث بهبود اندازه گیری می شود .در اغلب کاربرد های صنعتی برای تخمین تغییرات در شکل سرعت به کار میرود.

مزایا :

 • افت فشار دایمی کمتر از اریفیس
 • قیمت پایین

معایب :

 • احتمال گرفته شدن روزنه ها
 • فقط در سیالات تمیز کاربرد دارد
 • دقت پایین
 • نیاز به طول مستقیم لوله قبل از مکان انهدازه گیر ( حدود 15 برابر قطر لوله )

 

مشخصات فنی

فایل های مرتبط

محصولات مشابه