سوئیچ دما

قیمت:

درخواست قیمت

سوئیچ دما

قیمت:

درخواست قیمت

توضیحات

مشخصات کلی سوئیچ دما:

 تجهیزی است که برای حفاظت از تجهیزات در شرایط دمایی گوناگون و برای هشدارهای عملیاتی و ایمنی استفاده می شود.

در سوییچ های دما دو کمیت تعیین کننده می باشند :

  1. SetPoint که نقطه تنظیم نیز گفته می شود، که نیاز عملکرد سوییچ در این نقطه می باشد .
  2.  Reset Point که نقطه بازگشت به حالت اولیه می باشد، فاصله بین این دو نقطه را  هیسترزیس نامیده می شود .

معیار هایی که در انتخاب  سوئیچ های دما می بایست در نظر گرفت، عبارتند از :

  1. سیال یا کمیت مورد اندازه گیری
  2. رنج دمایی سیال
  3. دقت اندازه گیری
  4. جنس بدنه

برای مشاهده انواع سنسور دما لطفا کلیک کنید.

مشخصات فنی

فایل های مرتبط

محصولات مشابه