ترانسمیتر فشار هیدرواستاتیک

قیمت:

درخواست قیمت

ترانسمیتر فشار هیدرواستاتیک

قیمت:

درخواست قیمت

توضیحات

شرکت پارس کنترل وارد کننده تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

اندازی گیری سطح با روش فشار هیدرواستاتیک :

یک ستون از مایع به دلیل وزن مایع، فشاری را به انتهای ستون وارد می کند که مستقل از شکل ظرف است و تنها به ارتفاع ستون مایع و چگالی آن وابسته است. با این اصل می توان ارتفاع ستون مایع را با استفاده از اندازه گیری فشار انتهای مایع به دست آورد.

اگر در رابطه بالا ρ چگالی جرمی سیال میباشد . در مواردی که سیال درون مخزن خورنده و یا حاوی ذرات معلق باشد برای سنجش سطح بر اساس فشار سیال ، از اندازه گیری هایی استفاده میشود که دارای یک دیافراگم جدا کننده میباشد.

این موضوع در مبحث اندازه گیرهای فشار بیشتر توضیح داده شده است. در مخازن باز که فشار بالای سیال معادل فشار اتمسفر می باشد، با استفاده از یک اندازه گیر فشار ساده (غير تفاضلی) می توان سطح سیال را اندازه گرفت.

ولی در مواردی که مخزن مورد نظر به صورت پوشیده باشد به دلیل اینکه فشار بالای مخزن بیشتر از فشار اتمسفر است باید از فشار سنج های تفاضلی استفاده نمود تا اضافه فشار بالای مخزن را جبران کند.

برای مشاهده ترانسمیتر های جابجایی لطفا کلیک کنید.

جبران سازی مکان ترانسمیتر

در صورتی که ترانسمیتر ها با اختلاف ارتفاع نسبت به انتهای سیال مخزن نصب شوند و مخزن خالی از سیال باشد ، ترانسمیتر مقدار غیر صفر نمایش میدهد.

در این شکل مشاهده میشود که ترانسمیتر فشار ف زیر مخزن نصب شده است و باید با تنظیم مقدار رنج پایین اندازه گیری (LRV)  ، فشار اضافی ناشی از این اختلاف ارتفاع را جبران نمود.در صورتی که اندازه گیر فشار بالاتر از انتهای مخزن نصب شود حتما باید از نوع remote seal  استفاده شود  .

مخازن سر بسته

در مخازن با سقف ثابت، فشار گاز بالای مخزن با فشار اتمسفر برابر نیست، بنابراین فشار انتهای مخزن علاوه بر ارتفاع سیال به فشار بالای مخزن هم مرتبط می باشد در نتیجه برای حذف اثر فشار بالای مخزن نیاز به یک ترنسمیتر فشار تفاضلی می باشد.

البته در این حالت احتمال میعان گاز های موجود در تیوب جبران ساز در نتیجه پر شدن این تیوب در طول زمان و ایجاد خطا در اندازه گیری وجودد دارد . برای حل این مشکل میتوان از تیوب های از قبل پر شده یا  دیافراگم های ایزوله استفاده نمود.مخزنی که بالای تیوب جبران ساز قرار دارد Seal Pot  نام دارد که تا مدتی محدود وظیفه تامین مایع تیوب را بر عهده دارد.

در صورت استفاده از دیافراگم های ایزوله ، جهت جبران سازی در مخازن در بسته نیازی به seal pot  نمیباشد . این نواع دیافراگم ها در مبحث اندازه گیری فشار بصورت کامل توضیح دداده شده است.

 

با توجه به اینکه تیوب های جبران ساز همیشه پر از مایع می باشند فشار حاصله از این تیوب ها از فشار سیال درون مخزن بیشتر است. در صورتی که تیوب به قسمت کم فشار ترنسمیتر وصل شود فشاری را که ترنسمیتر حس می کند همواره منفی است. البته این مسئله در ترنسمیتر های جدید به شرطی که تنظیمات حد پایین و بالا ترنسمیتر به درستی انجام شود مشکلی ایجاد نمی کند.

اندازه گیری چگالی

در حالتی که اندازه گیری چگالی سیال هم اهمیت داشته باشد میتوان با نصب یک اندازه گیر فشار دیگر در یک ارتفاع از قبل تعیین شده و با استفاده از رابطه P=ρgh  با توجه به اینکه h  یک ثابت است چگالی سیال را محاسبه نمود.

مزایا :

  • عملکرد ساده
  • دقت مناسب ( درصورتی که اندازه مخزن بزرگ باشد )
  • عدم تاثیر پذیری از کف روی سیال
  • عدم تاثیر از تجهیزات درون مخزن
  • قابلیت اندازه گیری جرم و چگالی

معایب :

  • وابستگی به چگالی سیال اندازه گیری شده
  • دقت نامناسب برای سطوح کوچک

مشخصات فنی

فایل های مرتبط

محصولات مشابه