پروژکتور ضد انفجار CORTEM

پروژکتور ضد انفجارپروژکتور ضد انفجار

پروژکتور ضدانفجار cortem ایتالیا

توان 250 و 400 وات

مقایسه