متعلقات سینی کابل

قیمت:

درخواست قیمت

متعلقات سینی کابل

قیمت:

درخواست قیمت

توضیحات

شرکت پارس کنترل

بزرگترین تولید کننده سینی کابل و متعلقات سینی کابل مربوطه

تهیه و ساخت انواع رابط ، زانو، سه راه و ساپورت    

متعلقات سینی کابل جهت اتصال سینی کابل ها بر اساس نقشه انتخاب  ی شود .

متعلقات سینی کابل عبارتند از:

۱- سه راهی سینی کابل :

هنگامی که بخواهند از سینی کابل انشعاباتی دریافت نمایند از ۳ راهی استفاده می کنند ( مانند سه راهی ۳۰-۲۰-۴۰)

قیمت آن با توجه به بزرگترین ورودی آن محاسبه می گردد

(طریقه محاسبه قیمت : ۱.۲ قیمت متر سینی کابل بزرگترین ورودی می باشد)

به عنوان مثال : اگر سه راهی ۴۰-۲۰-۳۰ نیاز باشد ۱٫۲ قیمت هر متر سینی کابل ۴۰ را به عنوان قیمت سه راهی در نظر گرفته می شود

۲- زانو سینی کابل :

 از زانو جهت مسیرهایی که عمود یا زاویه ۴۵ درجه وجود دارد استفاده می گردد

 (طریقه محاسبه قیمت :همانند سه راهی قیمت آن محاسبه می گردد)

۳- رابط سینی کابل :

با توجه به تعداد شاخه های سینی و تعداد انشعابات ، تعداد رابط مشخص می گردد که از کف سینی و دیواره ها به سایر انشعابات متصل می گردد

( طریقه محاسبه قیمت رابط : ۰٫۲ قیمت هر متر سینی کابل می باشد)

۴- ساپورت سینی کابل :

جهت اتصال سینی کابل به دیوار از ساپورت استفاده می گردد و قیمت آن بسته به ورق و نقشه محاسبه می گردد

۵- کاور کلمپ :

کاور کلمپ وسیله ای است که درب را به کف سینی کابل اتصال می دهد و مانند بست سر تا سر سینی کابل را پوشش می دهد

(طریقه محاسبه قیمت کاور کلمپ : ۰٫۱ قیمت هر متر سینی کابل به همراه درب می باشد)

جهت دریافت مشخصات فنی کامل تر و قیمت متعلقات سینی کابل با یکی از دفاتر این شرکت تماس حاصل فرمایید.

مشخصات فنی

فایل های مرتبط