شمش مسی

قیمت:

درخواست قیمت

شمش مسی

قیمت:

درخواست قیمت

توضیحات

جدول محاسبه شمش مسی

 

مشخصات فنی

فایل های مرتبط