کورتم

محصولات شرکت Cortem کورتم ساخت کشور ایتالیا که در سال ۱۹۸۶ شروع به فعالیت نموده و طی گذشت زمان توانسته محصولات متنوعی در زمینه تجهیزات ضد انفجار و تجهیزات ضد آب تولید و در بازار های جهانی عرضه نماید.

شرکت Palazzoli ایتالیا و Elefit نیز زیر مجموعه شرکت Cortem می باشند که در زمینه تجهیزات ضد انفجار Zone 2 و گلند ضد انفجار و مبدهای ضد انفجار فعالیت می نمایند.